Кролевецький районний Будинок дітей та юнацтва

       Районний Будинок дітей та юнацтва є тим широкодоступним закладом позашкільної освіти, який дає дітям і юнацтву освіту, що відповідає їхнім інтересам, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації.
       Головним завданням діяльності закладу було і залишається задоволення потреб учнів до прояву себе в різних галузях людської діяльності, а пріоритетною метою – є сприяння становленню творчої особистості дитини, підлітка, молодої людини.
       Система навчально-виховної роботи Кролевецького БДЮ покликана задовольнити потреби розвитку й оновлення навчально-виховного процесу, а також інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня.  
       Пріоритетним напрямком у роботі закладу є естетичне виховання, а саме проблеми культурного розвитку особистості, формування естетичних смаків і мистецько-образного мислення дітей, моральне виховання підростаючого покоління.
       В закладі навчається 1213 вихованців – це діти, школярі, підлітки, молодь віком від 5 до 21 років. При Будинку дітей та юнацтва працює  28 педагогічних працівників. З них  27 –  основних, 1 – сумісник. З вищою освітою працюють 19  педагогів, середньою спеціальною - 8, незакінченою вищою – 1.
       Заняття в гуртках проводяться згiдно типових планів і програм для гуртків, груп та інших творчих об`єднань за напрямами позашкільної освіти:
художньо - естетичний, декоративно - ужитковий
     БДЮ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", Положенням про позашкільний навчальний заклад, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, cтатутом.
    

Декоративно – ужиткове мистецтво – 410 вихованців

Художньо – естетичне мистецтво – 803 вихованцівЗаклад очолює:
 
Ільтяй Алла Олексіївна – директор,
куратор Дитячої Дорадчої Ради при міському голові

Матеріальна база

Заклад має головне приміщення та два філіали .